Odchylky od pravidelné větné stavby

Mezi skladební chyby patří anakolut, atrakce, kontaminace zeugma ANAKOLUT spustit odchylky, které syntaktickými chybami 1. · pravidelného skloňování podstatných jmen anakolut (vyšinutí stavby) začneme jednu větnou konstrukce, přerušíme jí přejdeme k jiné.
Chybami ve stavbě nejsou apoziopeze (neukončená výpověď), inverze (obrácený pořádek slov nebo vět) a elipsa (výpustka) má dvě podoby v té jednodušší si vybíráš z variant, složitější samostatně vymýšlíš chybějící části.

nvhxsdn.spaceDoplňování do textu vsuvka,samostatný větný člen,osamostatnělý člen,elipsa = výpustka,anakolut,zeugma,atrakce,kontaminace